tiểu thuyết

July 3, 2021

Phố của những cửa hiệu u tối

Với mình, đây là một tác phẩm “lạ”. Cách kể chuyện mới, một câu chuyện mới, và một cách tiếp cận vấn đề mới, mới đối với mình. Hình như mình luôn thích các thể loại xuyên không, thám tử, khám phá, đi tìm ký ức – những kiểu góp nhặt các manh mối, nối ghép các dữ kiện, giải mã các ý nghĩa đằng sau một hiện tượng – một câu nói – một hành động. “Phố của những cửa hiệu u tối” là một tác phẩm như thế, nhưng không phải là như thế.

Read More