tâm lý học

April 25, 2023

Threesome – Chuyện “tay ba”

Khoa học tâm lý học nói gì về các mối quan hệ tay ba? Threesome là khi một mối quan hệ không chỉ của hai người, mà có sự xuất hiện của người thứ ba, và một hoặc cả hai người chẳng những khẳng định mà còn nỗ lực duy trì sự hiện diện của người thứ ba đó. Người thứ ba, họ là ai? Vì đâu mà họ xuất hiện?

Read More
November 14, 2022

SELF-PITY và SELF-LOVE

Mỗi lần đi “lựa” sách trong thư viện là mình lại sa đà 😅Lần sa đà hôm nay lại va vào quyển sách này. Lang thang đọc sách và ghi lại vài suy nghĩ lan man thế thôi. “The New...

Read More
May 3, 2021

Góc Khuất của Yêu Thương

Sài Gòn, 2/5/2021 “GÓC KHUẤT CỦA YÊU THƯƠNG” là quyển sách thứ hai của GS. Tâm lý học gia đình Choi Kwanghuyn. Vẫn là một quyển sách với lối kể chuyện, với những cú twist liên tục, ví dụ như...

Read More
September 29, 2020

Hai mặt của Gia đình

Sài Gòn, 29/09/2020 Report (đúng hơn là recap) một quyển sách. Khi làm việc trong lĩnh vực giáo dục, hay khi loanh quanh với các dự án xã hội, những điều mà mình thấy đều xoay quanh những tổn thương...

Read More