phim tài liệu

October 30, 2021

Giác quan – Sense

Thì ra tất cả các giác quan đều là… điện. 5 giác quan thực ra chỉ là 5 nguồn để tiếp nhận những tín hiệu điện này. Và điều này đã cho phép con người có một khả năng tiếp...

Read More
November 3, 2020

The secret of the Saqqara Tomb

Phim tài liệu về bí ẩn của lăng mộ cổ ở Saqqara được Netflix công chiếu toàn cầu vào ngày 28/10/2020 vừa qua. Phim của đạo diễn James Towell. Độ dài 1h54m. Phim tài liệu này được kể theo đúng...

Read More