PhD

March 11, 2022

PhD Skill #1 – Tôi muốn gì?

Người ta thường dùng từ “LÀM” PhD chứ không phải là chữ “HỌC” PhD. Nhưng toàn thời  gian của PhD lại là quá trình học liên tục. Và lại là họ thứ khó nhằn nhất trên đời: học về chính...

Read More