PhD skills

June 14, 2023

Lựa chọn Phương pháp Nghiên cứu

Có những câu thường được nói thế này về các phương pháp nghiên cứu: “Mỗi một mục tiêu nghiên cứu khác nhau sẽ dùng những phương pháp nghiên cứu khác nhau” “Không có phương pháp nghiên cứu nào là hoàn...

Read More
April 7, 2022

Engaged Scholarship

Bước đầu tiên, quan trọng nhất (và cũng là một bước khó “dạy” nhất) của học kinh doanh đó là làm sao để có “business mindset”. Cũng vậy, làm sao để có market mindset, product mindset, growth mindset, community mindset…...

Read More
March 11, 2022

PhD Skill #1 – Tôi muốn gì?

Người ta thường dùng từ “LÀM” PhD chứ không phải là chữ “HỌC” PhD. Nhưng toàn thời  gian của PhD lại là quá trình học liên tục. Và lại là họ thứ khó nhằn nhất trên đời: học về chính...

Read More