nhân học

April 7, 2022

Engaged Scholarship

Bước đầu tiên, quan trọng nhất (và cũng là một bước khó “dạy” nhất) của học kinh doanh đó là làm sao để có “business mindset”. Cũng vậy, làm sao để có market mindset, product mindset, growth mindset, community mindset…...

Read More
March 14, 2022

Sách về chiến tranh

Vào giữa 2020, tôi làm một đề tài nghiên cứu nhỏ về những cuộc “khẩu chiến” trên mạng xã hội – vì tôi nhận thấy bất kể đó là khẩu chiến đề tài gì, thì cũng lại có dính dáng...

Read More
December 16, 2021

Thiết kế không gian của NHÀ

Sắp hết năm thứ 2 của Covid-19 rồi.Hôm trước một người thầy nói với mình rằng trong đợt dịch bệnh này có 2 kỹ năng mà con người học được: kỹ năng tin học và kỹ năng làm việc nhà....

Read More