ký ức

February 10, 2023

Women and the Family in Rural Taiwan

Vợ của một nhà nghiên cứu Nhân học thì khó có thể không trở thành một nhà nghiên cứu Nhân học. (The wife of an anthropologist finds it nearly impossible not to be something of an anthropologist herself) Margery Wolf...

Read More
March 14, 2022

Sách về chiến tranh

Vào giữa 2020, tôi làm một đề tài nghiên cứu nhỏ về những cuộc “khẩu chiến” trên mạng xã hội – vì tôi nhận thấy bất kể đó là khẩu chiến đề tài gì, thì cũng lại có dính dáng...

Read More
July 3, 2021

Phố của những cửa hiệu u tối

Với mình, đây là một tác phẩm “lạ”. Cách kể chuyện mới, một câu chuyện mới, và một cách tiếp cận vấn đề mới, mới đối với mình. Hình như mình luôn thích các thể loại xuyên không, thám tử, khám phá, đi tìm ký ức – những kiểu góp nhặt các manh mối, nối ghép các dữ kiện, giải mã các ý nghĩa đằng sau một hiện tượng – một câu nói – một hành động. “Phố của những cửa hiệu u tối” là một tác phẩm như thế, nhưng không phải là như thế.

Read More