kỹ năng sống

April 19, 2022

Nghệ thuật Chú ý – Art of Noticing

Một bạn cựu sinh viên đã gợi ý mình viết những gợi ý cho cách QUAN SÁT BẢN THÂN. Mình đã rất thích ý tưởng này, và ý tưởng này cũng nhắc bản thân mình nhớ đến một kỹ năng sống (cũng là kỹ năng học, nghiên cứu) mà mình vừa mới học được gần đây: Art of Noticing.

Read More
December 16, 2021

Thiết kế không gian của NHÀ

Sắp hết năm thứ 2 của Covid-19 rồi.Hôm trước một người thầy nói với mình rằng trong đợt dịch bệnh này có 2 kỹ năng mà con người học được: kỹ năng tin học và kỹ năng làm việc nhà....

Read More
October 30, 2021

Giác quan – Sense

Thì ra tất cả các giác quan đều là… điện. 5 giác quan thực ra chỉ là 5 nguồn để tiếp nhận những tín hiệu điện này. Và điều này đã cho phép con người có một khả năng tiếp...

Read More