kỹ năng quan sát

April 19, 2022

Nghệ thuật Chú ý – Art of Noticing

Một bạn cựu sinh viên đã gợi ý mình viết những gợi ý cho cách QUAN SÁT BẢN THÂN. Mình đã rất thích ý tưởng này, và ý tưởng này cũng nhắc bản thân mình nhớ đến một kỹ năng sống (cũng là kỹ năng học, nghiên cứu) mà mình vừa mới học được gần đây: Art of Noticing.

Read More