kỹ năng học

May 13, 2023

Tích hợp vào cuộc đời của nhà nghiên cứu

Khi gặp giáo sư hướng dẫn, thì sẽ được truyền dạy cách sống của người làm nghiên cứu. Và thầy đã rất thông cảm, và chân tình chia sẻ rằng làm nghiên cứu không thể nào có hẳn 2-3 giờ không bị làm phiền và chỉ ngồi để viết đâu. Mà là sự “tích hợp”, tích hợp nghiên cứu vào cuộc sống của mình.

Read More
March 11, 2022

PhD Skill #1 – Tôi muốn gì?

Người ta thường dùng từ “LÀM” PhD chứ không phải là chữ “HỌC” PhD. Nhưng toàn thời  gian của PhD lại là quá trình học liên tục. Và lại là họ thứ khó nhằn nhất trên đời: học về chính...

Read More
December 16, 2021

Thiết kế không gian của NHÀ

Sắp hết năm thứ 2 của Covid-19 rồi.Hôm trước một người thầy nói với mình rằng trong đợt dịch bệnh này có 2 kỹ năng mà con người học được: kỹ năng tin học và kỹ năng làm việc nhà....

Read More