học triết học

July 28, 2022

Reflection #11 – Giải lãnh thổ

Thực ra đây là một chiếc bài tập về nhà của lớp Triết học Deleuze. Thay vì đưa ra những định nghĩa, cô giáo đã cho lớp quan sát và thảo luận một số hiện tượng, để liên tục đặt...

Read More
July 7, 2022

Học Triết học Deleuze

Cuối cùng thì tôi cũng quyết định đi học triết học Deleuze một cách bài bản. Dù rằng trước đó tôi cũng có nhiều lần tiếp xúc với Deleuze, cũng đọc Deleuze nhưng vẫn thiếu một sự hệ thống do...

Read More