học nghiên cứu

June 14, 2023

Lựa chọn Phương pháp Nghiên cứu

Có những câu thường được nói thế này về các phương pháp nghiên cứu: “Mỗi một mục tiêu nghiên cứu khác nhau sẽ dùng những phương pháp nghiên cứu khác nhau” “Không có phương pháp nghiên cứu nào là hoàn...

Read More
April 26, 2023

Mediation Analysis

Vừa rồi, mình có tham gia chấm giải thưởng NCKH Nhà Kinh tế trẻ của sinh viên. Có lẽ do BTC sắp xếp, nên tất cả các bài mình phụ trách chấm đều cùng một lĩnh vực, cùng một phương...

Read More
April 25, 2023

Retire statistic significance

Hơn 3 tuần chỉ để học hiểu về confidence interval (CI), thêm 3 tuần để loay hoay với các hypothesis testing với statistical significance (sig) các kiểu. Rồi tổng kết lại, thầy kể chuyện cho sig đi nghỉ hưu là...

Read More
September 4, 2022

InfoQ – Chất lượng của dữ liệu

Người làm nghiên cứu, bất kể là nghiên cứu định tính hay định lượng, rất cần có một data mindset tốt. Đó là một sự “nhạy bén”, hiểu biết và cảm nhận tốt về dữ liệu mà mình thu thập....

Read More
April 7, 2022

Engaged Scholarship

Bước đầu tiên, quan trọng nhất (và cũng là một bước khó “dạy” nhất) của học kinh doanh đó là làm sao để có “business mindset”. Cũng vậy, làm sao để có market mindset, product mindset, growth mindset, community mindset…...

Read More