history

March 14, 2022

Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ – Svetlana Alexievich

“Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ” khơi dậy rất nhiều cảm xúc mạnh, và một dư âm dai dẳng về những chuyện xảy ra đã từ rất lâu. Cảm xúc mạnh mẽ này đến từ những câu chuyện rất thật. Sự thật này không phải để kiếm chứng bằng những bằng chứng về thời gian địa điểm, sự thật này ở trong những hồi ức và cảm xúc của những người đã sống trải trong cuộc đời đó.

Read More
March 14, 2022

Sách về chiến tranh

Vào giữa 2020, tôi làm một đề tài nghiên cứu nhỏ về những cuộc “khẩu chiến” trên mạng xã hội – vì tôi nhận thấy bất kể đó là khẩu chiến đề tài gì, thì cũng lại có dính dáng...

Read More