đàn tranh

September 8, 2020

Tôi học đàn tranh

Lần đầu tiên tôi bắt đầu học đàn tranh có lẽ là 7 năm trước, khoảng 2012-2013. Tôi học được khoảng một tháng hơn thì nghỉ. Năm 2020, do đại dịch Covid-19 mà tôi làm việc ở nhà gần 1...

Read More