cuộc đời

February 10, 2023

Women and the Family in Rural Taiwan

Vợ của một nhà nghiên cứu Nhân học thì khó có thể không trở thành một nhà nghiên cứu Nhân học. (The wife of an anthropologist finds it nearly impossible not to be something of an anthropologist herself) Margery Wolf...

Read More
October 17, 2019

Phim hoạt hình – Kiếp nhân sinh

Giữa muôn trùng deadline, “bạn cùng xài chung TV” hôm nay rủ rê luyện liên tục 2 phim hoạt hình hot. Một phim dựa trên thần thoại của Trung Quốc, và một phim dựa trên truyền thuyết của Mexico. –...

Read More