book recap

February 10, 2023

Women and the Family in Rural Taiwan

Vợ của một nhà nghiên cứu Nhân học thì khó có thể không trở thành một nhà nghiên cứu Nhân học. (The wife of an anthropologist finds it nearly impossible not to be something of an anthropologist herself) Margery Wolf...

Read More
April 7, 2022

Engaged Scholarship

Bước đầu tiên, quan trọng nhất (và cũng là một bước khó “dạy” nhất) của học kinh doanh đó là làm sao để có “business mindset”. Cũng vậy, làm sao để có market mindset, product mindset, growth mindset, community mindset…...

Read More
May 3, 2021

Góc Khuất của Yêu Thương

Sài Gòn, 2/5/2021 “GÓC KHUẤT CỦA YÊU THƯƠNG” là quyển sách thứ hai của GS. Tâm lý học gia đình Choi Kwanghuyn. Vẫn là một quyển sách với lối kể chuyện, với những cú twist liên tục, ví dụ như...

Read More
September 29, 2020

Hai mặt của Gia đình

Sài Gòn, 29/09/2020 Report (đúng hơn là recap) một quyển sách. Khi làm việc trong lĩnh vực giáo dục, hay khi loanh quanh với các dự án xã hội, những điều mà mình thấy đều xoay quanh những tổn thương...

Read More