art

May 5, 2023

Học vẽ một cái quạt

“青春如歌。。。” Sáng nay mình dậy sớm, đem theo con dấu đến lớp học vẽ quạt tròn. Đây là nghệ thuật của những Văn Nhân (文人) truyền thống Trung Hoa. Văn nhân, họ khác Họa Sư, Văn Nhân là người tài...

Read More
February 26, 2022

Ngắm Red Setter Ride và My Way

Ngày thứ hai cách ly ở Đài Bắc, Tháng 2/2022, Tiếp tục ngắm tranh… Trong các bức tranh trong phòng, thì đây có lẽ là bức tranh phức tạp nhứt, bởi vì nó… có nhiều chữ nhứt Mình đã nghĩ...

Read More