âm nhạc

October 30, 2021

Giác quan – Sense

Thì ra tất cả các giác quan đều là… điện. 5 giác quan thực ra chỉ là 5 nguồn để tiếp nhận những tín hiệu điện này. Và điều này đã cho phép con người có một khả năng tiếp...

Read More
September 8, 2020

Tôi học đàn tranh

Lần đầu tiên tôi bắt đầu học đàn tranh có lẽ là 7 năm trước, khoảng 2012-2013. Tôi học được khoảng một tháng hơn thì nghỉ. Năm 2020, do đại dịch Covid-19 mà tôi làm việc ở nhà gần 1...

Read More