2022

November 14, 2022

SELF-PITY và SELF-LOVE

Mỗi lần đi “lựa” sách trong thư viện là mình lại sa đà 😅Lần sa đà hôm nay lại va vào quyển sách này. Lang thang đọc sách và ghi lại vài suy nghĩ lan man thế thôi. “The New...

Read More
September 16, 2022

16 chữ trên chiếc Sundial ở Thanh Đại

Lần đầu xem giờ bằng Sundial (舊日晷)   Chiếc đồng hồ Sundial này là quà tặng của cựu sinh viên (khoá 1920) tặng trường nhân kỷ niệm 50 năm họp lớp (1970). Hơn 50 năm qua, do những thay đổi khi...

Read More
September 4, 2022

InfoQ – Chất lượng của dữ liệu

Người làm nghiên cứu, bất kể là nghiên cứu định tính hay định lượng, rất cần có một data mindset tốt. Đó là một sự “nhạy bén”, hiểu biết và cảm nhận tốt về dữ liệu mà mình thu thập....

Read More
July 28, 2022

Reflection #11 – Giải lãnh thổ

Thực ra đây là một chiếc bài tập về nhà của lớp Triết học Deleuze. Thay vì đưa ra những định nghĩa, cô giáo đã cho lớp quan sát và thảo luận một số hiện tượng, để liên tục đặt...

Read More
July 7, 2022

Một vài chuyện đọc Deleuze

[Không dám gọi là “kinh nghiệm”, hay “bí quyết” về cách đọc Deleuze, càng không phải là recap hay review vì chưa đủ tầm. Chỉ là một vài kỷ niệm, vài góp nhặt quanh chuyện đọc các tác phẩm của...

Read More
July 7, 2022

Học Triết học Deleuze

Cuối cùng thì tôi cũng quyết định đi học triết học Deleuze một cách bài bản. Dù rằng trước đó tôi cũng có nhiều lần tiếp xúc với Deleuze, cũng đọc Deleuze nhưng vẫn thiếu một sự hệ thống do...

Read More