2021

December 16, 2021

Thiết kế không gian của NHÀ

Sắp hết năm thứ 2 của Covid-19 rồi.Hôm trước một người thầy nói với mình rằng trong đợt dịch bệnh này có 2 kỹ năng mà con người học được: kỹ năng tin học và kỹ năng làm việc nhà....

Read More
October 30, 2021

Giác quan – Sense

Thì ra tất cả các giác quan đều là… điện. 5 giác quan thực ra chỉ là 5 nguồn để tiếp nhận những tín hiệu điện này. Và điều này đã cho phép con người có một khả năng tiếp...

Read More
July 3, 2021

Phố của những cửa hiệu u tối

Với mình, đây là một tác phẩm “lạ”. Cách kể chuyện mới, một câu chuyện mới, và một cách tiếp cận vấn đề mới, mới đối với mình. Hình như mình luôn thích các thể loại xuyên không, thám tử, khám phá, đi tìm ký ức – những kiểu góp nhặt các manh mối, nối ghép các dữ kiện, giải mã các ý nghĩa đằng sau một hiện tượng – một câu nói – một hành động. “Phố của những cửa hiệu u tối” là một tác phẩm như thế, nhưng không phải là như thế.

Read More