Tui đọc / Tui gặp · July 3, 2023 0

Những dòng chữ trên bài báo cũ

Trong lab có một đàn anh vừa mới bảo vệ xong luận án, và cũng nhận được lời mời để sang châu Âu giảng dạy. Anh có rất nhiều sách và những bài báo đã in ra nhưng không thể đem tất cả sang trường bên kia được, nên anh đem lên lab để lại cho chúng tôi.

Sách thì bỏ vào tủ sách, còn các bài báo thì được một đàn anh khác sắp xếp phân loại theo chủ đề và thông báo cho mọi người.

Cuộc sống của nghiên cứu sinh là vậy, ngồi đọc những bài báo này, đọc rất nhiều, không chỉ để ghi nhớ mà còn để tư duy và phân tích. Dù đã rất cố gắng với sự hỗ trợ của máy đọc sách, tablet và các thứ công nghệ, nhưng lượng giấy và lượng bài in ra vẫn không thể ít được. Giữ gìn cẩn thận và để lại cho đàn em cũng là một cách. Với đàn anh, bảo vệ môi trường quan trọng nhưng mình biết, quan trọng hơn thế nữa, là vì anh trân quý những kiến thức này: những bài báo hay đã được tuyển lựa, lại còn có những ghi chú của chính anh trong đó… nói vứt bỏ, khó có thể vứt bỏ được ngay.

Mình cũng thế, mình chọn ra vài bài để đọc mỗi tuần. Và đặc biệt bị thu hút bởi cách ghi chú của anh. Mỗi NCS thường có cách ghi chú riêng theo quy tắc của bản thân. Đi theo dòng ghi chú của đàn anh, mình như đang thử đi lại con đường của thế hệ trước, thử nhìn và nghĩ theo một cách khác, và học những kỹ năng – kỹ thuật tư duy mới.

Trong các NCS, mình và anh cách thế hệ, ít tiếp xúc, tính cách lại có vẻ như khác biệt nhiều nên có gặp cũng không nói chuyện nhiều. Nhưng giờ đây, mình đang ghi chú cẩn thận thêm bên cạnh những ghi chú cũ của anh, và cảm nhận như một cuộc đối thoại khoa học của 2 người đang tập tành nghiên cứu.

Có lẽ, mình sẽ bắt đầu cẩn thận giữ gìn và ghi chép cho những bài báo hay mà mình đọc được, rồi mai này mình cũng sẽ để lại đây vì biết đâu thế hệ sau sẽ có người tìm đọc được.

Mùa hè năm 2
~ Thanh Đại, tháng 7/2023 ~