Kiến thức / Tui đọc · April 7, 2022 1

Engaged Scholarship

Bước đầu tiên, quan trọng nhất (và cũng là một bước khó “dạy” nhất) của học kinh doanh đó là làm sao để có “business mindset”. Cũng vậy, làm sao để có market mindset, product mindset, growth mindset, community mindset…

Và khi nói về người làm nghiên cứu khoa học thì cũng rất cần phải có cái gọi là research mindset. Thông thường, người ta nói rất nhiều về phương pháp nghiên cứu, công cụ nghiên cứu, quy trình nghiên cứu, tính “mới” của nghiên cứu, “khả năng ứng dụng” vào thực tiễn của nghiên cứu, nhưng ít bàn về tư duy của người nghiên cứu như thế nào.

#Engaged Scholarship là một quyển sách hướng dẫn giúp những người mới bắt đầu nghiên cứu như mình đây (hoặc bất kể là ai đó đã có kinh nghiệm nghiên cứu nhưng cảm thấy cần) định hình research mindset của bản thân.

– Nhà nghiên cứu là ai? Là ai trong nghiên cứu của mình?
– Kiến thức (knowledge) từ đâu đến? (Từ trong tư duy, hay là hiện thực khách quan, hay từ quan sát chủ quan,…)
– Xây dựng lý thuyết mới là làm gì? (và không phải là làm-gì?) Làm như thế nào?

… và hàng loạt những câu hỏi như thế, cần những hiểu biết rộng về triết học, xã hội học và những kinh nghiệm nghiên cứu thực nghiệm (hoặc dựa trên kinh nghiệm). Có lẽ, bản thân mình sẽ đọc, sẽ thực hành và sẽ reflect liên tục để củng cố cho mindset của bản thân. Nó sẽ không chỉ là tư duy cho công việc nghề nghiệp, mà còn là định hướng cho một nhà nghiên cứu mà mình muốn trở thành.

Nói về #Engaged Scholarship và quyển sách này một xíu. Chữ scholarship không có ý nghĩa như thuật ngữ kinh tế là “học bổng”, mà có nghĩa là “sự hiểu biết học thuật”. Trái ngược với cách tiếp cận học thuật truyền thống thì học giả hoặc tổ chức học thuật theo mô hình Engaged Scholarship tin rằng việc nghiên cứu là sự liên kết, gắn kết với nhau trên con đường tìm kiếm tri thức để tiếp cận với một vấn đề nào đó trong xã hội và cộng đồng.

Với mình, đó là một mô hình tiến xa hơn một bước để các nghiên cứu khoa học xã hội không chỉ có tác động nội bộ (internal impact) trong cộng đồng học giả, mà có những tác động hướng ra bên ngoài (external impact), gắn với sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

Ngày nay, bối cảnh mọi thứ bất định (#VUCA), lại cần những giải pháp innovation, mà những giải pháp này lại là sự tổng hợp của nhiều ngành khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội, môi trường, kinh tế, quản trị… Một dự án nghiên cứu về cái ở giữa ngành này thì cũng sẽ cần liên kết đa dạng chuyên môn liên ngành như vậy đó. Vậy nên, với mình, engaged scholarship còn chính là sự chọn lựa cách tiếp cận các vấn đề nghiên cứu như thế nào.

Học nghiên cứu bắt đầu từ đây.

..: Cọp Giấy, tháng 4/2022 ::.