Research Skills

June 14, 2023

Lựa chọn Phương pháp Nghiên cứu

Có những câu thường được nói thế này về các phương pháp nghiên cứu: “Mỗi một mục tiêu nghiên cứu khác nhau sẽ dùng những phương pháp nghiên cứu khác nhau” “Không có phương pháp nghiên cứu nào là hoàn...

Read More
April 26, 2023

Mediation Analysis

Vừa rồi, mình có tham gia chấm giải thưởng NCKH Nhà Kinh tế trẻ của sinh viên. Có lẽ do BTC sắp xếp, nên tất cả các bài mình phụ trách chấm đều cùng một lĩnh vực, cùng một phương...

Read More