Phim tài liệu

February 10, 2022

Xem Midnight Asia

Midnight Asia là series phim tài liệu mà mình đang xem. Cách dựng storyline cho series này giống sự giải mã khi “bóc tách” từng lớp. Khi một lớp được lột ra, lớp dưới cũng vẫn là một câu chuyện...

Read More
October 30, 2021

Giác quan – Sense

Thì ra tất cả các giác quan đều là… điện. 5 giác quan thực ra chỉ là 5 nguồn để tiếp nhận những tín hiệu điện này. Và điều này đã cho phép con người có một khả năng tiếp...

Read More
November 3, 2020

The secret of the Saqqara Tomb

Phim tài liệu về bí ẩn của lăng mộ cổ ở Saqqara được Netflix công chiếu toàn cầu vào ngày 28/10/2020 vừa qua. Phim của đạo diễn James Towell. Độ dài 1h54m. Phim tài liệu này được kể theo đúng...

Read More