Tại sao đi học?

July 7, 2022

Học Triết học Deleuze

Cuối cùng thì tôi cũng quyết định đi học triết học Deleuze một cách bài bản. Dù rằng trước đó tôi cũng có nhiều lần tiếp xúc với Deleuze, cũng đọc Deleuze nhưng vẫn thiếu một sự hệ thống do...

Read More
September 8, 2020

Tôi học đàn tranh

Lần đầu tiên tôi bắt đầu học đàn tranh có lẽ là 7 năm trước, khoảng 2012-2013. Tôi học được khoảng một tháng hơn thì nghỉ. Năm 2020, do đại dịch Covid-19 mà tôi làm việc ở nhà gần 1...

Read More