Reflection

May 5, 2023

Học vẽ một cái quạt

“青春如歌。。。” Sáng nay mình dậy sớm, đem theo con dấu đến lớp học vẽ quạt tròn. Đây là nghệ thuật của những Văn Nhân (文人) truyền thống Trung Hoa. Văn nhân, họ khác Họa Sư, Văn Nhân là người tài...

Read More
April 28, 2023

Câu chuyện W-Spring Pool Glass

Nếu cha mẹ để cho bạn một công ty, nhà máy cơ sở sản xuất của một ngành công nghiệp tuột dốc, bạn sẽ làm gì? Mình đặt câu hỏi vậy cho giống mở đầu của câu chuyện kể về...

Read More
July 28, 2022

Reflection #11 – Giải lãnh thổ

Thực ra đây là một chiếc bài tập về nhà của lớp Triết học Deleuze. Thay vì đưa ra những định nghĩa, cô giáo đã cho lớp quan sát và thảo luận một số hiện tượng, để liên tục đặt...

Read More
May 6, 2022

Reflection #8 – Media Effects Theory

Tin tức mấy ngày này làm mình nhớ tới lần đầu tiên học về các lý thuyết Hiệu ứng truyền thông (Media Effects Theory). Lý thuyết được đề cập đến đầu tiên là hiệu ứng MŨI TIÊM TIÊM THẲNG (vô...

Read More
May 6, 2022

Reflection #7 – Cơ sở hạ tầng

[Reflect này lẽ ra đã viết từ rất lâu, nhưng lưu thành bản nháp, hôm nay mới điều chỉnh để đăng tải] Khi biên tập các bài giảng Xã hội Số để xuất bản sách chuyên đề, tôi đã học...

Read More