Kiến thức

May 5, 2023

Học vẽ một cái quạt

“青春如歌。。。” Sáng nay mình dậy sớm, đem theo con dấu đến lớp học vẽ quạt tròn. Đây là nghệ thuật của những Văn Nhân (文人) truyền thống Trung Hoa. Văn nhân, họ khác Họa Sư, Văn Nhân là người tài...

Read More
April 28, 2023

Câu chuyện W-Spring Pool Glass

Nếu cha mẹ để cho bạn một công ty, nhà máy cơ sở sản xuất của một ngành công nghiệp tuột dốc, bạn sẽ làm gì? Mình đặt câu hỏi vậy cho giống mở đầu của câu chuyện kể về...

Read More
April 25, 2023

Retire statistic significance

Hơn 3 tuần chỉ để học hiểu về confidence interval (CI), thêm 3 tuần để loay hoay với các hypothesis testing với statistical significance (sig) các kiểu. Rồi tổng kết lại, thầy kể chuyện cho sig đi nghỉ hưu là...

Read More
September 4, 2022

InfoQ – Chất lượng của dữ liệu

Người làm nghiên cứu, bất kể là nghiên cứu định tính hay định lượng, rất cần có một data mindset tốt. Đó là một sự “nhạy bén”, hiểu biết và cảm nhận tốt về dữ liệu mà mình thu thập....

Read More
August 2, 2022

Reference trong thiết kế

Thiết kế là một công việc gồm 2 giai đoạn: tìm hiểu vấn đề và đưa ra giải pháp. Việc nghiên cứu kéo dài xuyên suốt quá trình thiết kế, có ở cả giai đoạn tìm hiểu và giai đoạn...

Read More
July 28, 2022

Reflection #11 – Giải lãnh thổ

Thực ra đây là một chiếc bài tập về nhà của lớp Triết học Deleuze. Thay vì đưa ra những định nghĩa, cô giáo đã cho lớp quan sát và thảo luận một số hiện tượng, để liên tục đặt...

Read More