My Blog Hôm nay học gì vui?

February 10, 2023

Women and the Family in Rural Taiwan

Vợ của một nhà nghiên cứu Nhân học thì khó có thể không trở thành một nhà nghiên cứu Nhân học. (The wife of an anthropologist finds it nearly impossible not to be something of an anthropologist herself) Margery Wolf...

Read More
November 28, 2022

Mối quan hệ Nhân – Quả

Làm thế nào để có thể kết luận 2 sự việc có liên quan tới nhau, và trong đó có một Nguyên nhân dẫn đến Kết quả? Trong nghiên cứu khoa học, dù là khoa học tự nhiên hay khoa...

Read More
November 14, 2022

SELF-PITY và SELF-LOVE

Mỗi lần đi “lựa” sách trong thư viện là mình lại sa đà 😅Lần sa đà hôm nay lại va vào quyển sách này. Lang thang đọc sách và ghi lại vài suy nghĩ lan man thế thôi. “The New...

Read More
September 16, 2022

16 chữ trên chiếc Sundial ở Thanh Đại

Lần đầu xem giờ bằng Sundial (舊日晷)   Chiếc đồng hồ Sundial này là quà tặng của cựu sinh viên (khoá 1920) tặng trường nhân kỷ niệm 50 năm họp lớp (1970). Hơn 50 năm qua, do những thay đổi khi...

Read More
September 4, 2022

InfoQ – Chất lượng của dữ liệu

Người làm nghiên cứu, bất kể là nghiên cứu định tính hay định lượng, rất cần có một data mindset tốt. Đó là một sự “nhạy bén”, hiểu biết và cảm nhận tốt về dữ liệu mà mình thu thập....

Read More